Số lượt truy cập
Đóng
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học..

File đính kèm: Download

Năm học 2011- 2012, Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Đây là năm học, toàn trường quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước phát triển và hội nhập với các trường Đại học trong nước.
 
          A. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011.
I. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng.
- Trong năm học, nhà trường đã tổ chức 02 lớp học tập chính trị, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 01 lớp học tập chuyên đề “Tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “Tình hình biển đảo Việt Nam”, với sự tham dự của gần 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV.
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên viết thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của nhà trường.
 - Thông qua công tác giáo dục chính trị- tư tưởng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, từng bước đưa nhà trường ổn định và phát triển.

Chi tiết xem file đính kèm..

 Cổng thông tin đào tạo
Đóng

 

 

 

Tra cứu tài liệu

thư viện

 

 

 

 

 Bình chọn
Đóng